Avansert søk
| Dette er nettstedet til Lorens Berg-stiftelsen | Kontakt oss | Hjemmeside |
Seminar om digitale bygdebøker

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) arrangerte seminar om Bygdebøker på nett 23. mai. Fra Andebu deltok Liv Paulsen, Jan Skaug, Fritjof Møyland og Lars H. Alstadsæter.

Av Lars H Alstadsæter (24.05.2007)

Kåre Andersens innledende foredrag dreide seg om hvordan historisk metode påvirkes av mediet historikeren bruker.

Rune-Vidar Bråthen fra Datatilsynet konkluderte med at personopplysningsloven i liten grad representerer en hindring for å legge ut gards- og slektshistorier på internett, så fremt man unngår sensitive opplysninger.

Charlotte Børde fra Nasjonalbiblioteket tok opp de opphavsrettslige sidene ved nettpublisering.

Etter lunsj fikk vi presentasjon av fire interessante prosjekter som hver på sin måte hadde tilknytning til temaet. Gunnar Urtegaard fra Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane viste hvordan de i samarbeid med andre aktører i fylket har knyttet en mengde lokalhistoriske ressurser sammen og gjort dem søkbare gjennom mange ulike innganger. Grethe Hjetland fra Vik IT-Partnar demonstrerte Bygdebasen, et nettbasert presentasjonsverktøy for gards- og slektshistorier, mens Ole Martin Sørumgård fra Snøhetta forlag presenterte Busetnadssoge (BSS), et arbeidsverktøy for forfattere av gards- og slektshistorier. Norunn Klettum fra Mormonerkirken presenterte Norway Project, et prosjekt som har som mål å opprette et historisk befolkningsregister, basert på informasjon fra gards- og slektshistorier. Arnfinn Kjelland innledet til diskusjon og her kom det mange interessante innspill både fra innlederne og salen.Utskriftsvennlig versjon