Utskrift fra nettsidene til Lorens Berg-stiftelsen:


Nye styremedlemmer
En endring i vedtektene for stiftelsen betyr at Andebu kommune nå oppnevner fire styremedlemmer i Lorens Berg-stiftelsen. Kommunestyret har derfor valgt Jørn Erik Bøe og Solveig Skjelland som nye styremedlemmer.

Av Lars H Alstadsæter (26.02.2009)

Styret i stiftelsen har nå følgende medlemmer:

  • Roald Nomme (leder) (Andebu sparebank),
  • (Andebu brannkasse),
  • Lars Harald Alstadsæter (Andebu Fortidslag),
  • Gunnar Gallis (Andebu kommune, pol.),
  • Jørn Erik Bøe (Andebu kommune, pol.),
  • Anna Irene Valstad (Andebu kommune uavh.) og
  • Solveig Skjelland (Andebu kommune uavh.).