Utskrift fra nettsidene til Lorens Berg-stiftelsen:


Styret i Andebu fortidslag
Andebu fortidslag har i 2011 følgende styre:

Av Lars H Alstadsæter (27.04.2011)

Leder: Arvid Vegger.
Nestleder: Jan Agnar Stålerød.
Kasserer: Per Furustad.
Sekretær: Berit Møyland.
Styremedlem: Unni Myhre.