Utskrift fra nettsidene til Lorens Berg-stiftelsen:


Styret i Lorens Berg-stiftelsen
Dette er styret i Lorens Berg-stiftelsen:

Av Lars H Alstadsæter (02.05.2011)

Navn   Oppnevnt av
Roald Nomme (leder) Øyvin Hansen Andebu sparebank
Ingar Aadne Johan Gran Andebu brannkasse
Lars Harald Alstadsæter Jan Agnar Stålerød Andebu fortidslag
Gunnar Gallis André Klausen Andebu kommune (politisk)
Jan Skaug André Klausen Andebu kommune (politisk)
Anna Irene Valstad Reidun Brodersen Andebu kommune (uavhengig)
Solveig Skjelland Reidun Brodersen Andebu kommune (uavhengig)
Arvid Vegger   Leder Andebu fortidslag (ikke stemmeberretiget)
Beate Apall-Olsen   sekretær (ikke stemmeberretiget)